Hållbar tillväxt

Det må ha gått lite inflation i begreppet ”hållbarhet”, men detta är inget som egentligen urholkar dess betydelse. Med hållbarhet avses så mycket mer än bara en omtanke om naturen och miljön och ekologisk produktion. Här ryms också en långsiktighet vad gäller mänskliga resurser, personal och medarbetare samt starkt och hängivet ansvar för ekonomi och finanser samt ett genomgripande engagemang vad gäller jämställdhet, arbetsrätt och mänskliga rättigheter i allmänhet.

Vi vill lyfta fram företagare eller entreprenörer som lever efter dessa ledord. Som varje dag, i sin verksamhet, arbetar för hållbarhet, som inte kompromissar med resurser för att nå snabb vinning, som värnar om sina anställda och – i varje detalj – arbetar långsiktigt och med miljö och moral i främsta rummet.

Sparbanken Syds Stiftelse kommer, i sin urvalsprocess, att ta hänsyn till lokal såväl som global påverkan samt de nominerade projektens nivå av nytänkande och tillväxtpotential.